امروز یکشنبه - 03 تیر 1403

کارگاه هوش مصنوعی و آینده تکنولوژی و رسانه

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/07/27 - 08:30:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه