امروز دوشنبه - 07 آذر 1401

کارگاه نویسندگی تخصصی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/09/10 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -