امروز یکشنبه - 03 بهمن 1400

کارگاه تکمیلی شخصیت پردازی و نگارش داستان به روش شخصیت پردازی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/09/30 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -