امروز سه شنبه - 15 اسفند 1402

کارگاه تربیت مربی سواد رسانه و فضای مجازی

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/11/25 - 14:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه