امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

کارگاه تخصصی طراحی اینفوگرافیک خانواده ای پر از مهر

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/08/11 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

مکان

دفتر تبلیغات اسلامی