امروز دوشنبه - 14 اسفند 1402

کارگاه «انجمن حجتیه ؛تاریخچه و مبانی فکری»

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/11/26 - 08:00:00 متفرقه

کارگاه «انجمن حجتیه ؛تاریخچه و مبانی فکری»
4 ساعت 

تاریخ : پنج شنبه 26 بهمن


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی

فایل های مرتبط

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -