امروز پنجشنبه - 16 آذر 1402

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای چاپ کتاب

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/08/23 - 10:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: /معاونت پژوهشی مجتهده

برگزار کنندگان : معاونت پژوهشی مجتهده / معاونت پژوهشی مجلسی / اداره کتابخانه و اطلاع رسانی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان - خیابان حافظ. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. ساختمان شماره 1. طبقه همکف