امروز شنبه - 03 مهر 1400

پاتوق هنر نوجوان

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/04/26 - 09:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -