امروز شنبه - 05 بهمن 1398

نشست تخصصی هنر عشق ورزی در خانواده

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/09/22 - 09:00:00 نشست تخصصی

استاد دهنوی
ویژه مبلغان به همراه همسر


متولی: اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -