امروز دوشنبه - 23 تیر 1399

نشست تخصصی تربیت جنسی

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/09/22 - 08:00:00 نشست تخصصی

با حضور استاد دهنوی
ثبت نام محدود و ویژه مبلغان خانواده و سطح 3 مشاوره
مطاله کتاب گلبرگ 4 قبل از حضور در نشست الزامی است.
برای دریافت کتاب گلبرگ 4 مبلغ ده هزار تومان به حساب  373 صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان واریز و فیش واریزی را به آقای مهدیان در طبقه اول ساختمان شماره دو دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تحویل نمایید.


متولی: اداره کل فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -