امروز یکشنبه - 03 تیر 1403

معرفی کلان برنامه پژوهشی (پایداری و کارآمدی خانواده مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی)

برگزار شده زمان برگزاری: 1402/08/24 - 14:30:00 متفرقه

متولی: /معاونت پژوهشی مجتهده

برگزار کننده : معاونت پژوهشی مجتهده

مکان

خیابان حافظ. دفتر تبلیغات اسلامی. سالن جلسات حوزه ریاست