امروز شنبه - 03 مهر 1400

مدرسه هنری طاها

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/06/09 - 14:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: معاونت فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه