امروز دوشنبه - 11 مرداد 1400

مدرسه هنری طاها

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/03/17 - 09:00:00 کارگاه آموزشی

متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -