امروز دوشنبه - 11 مرداد 1400

مدرسه رمضانیه ۱۴۰۰

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/03/08 - 09:30:00 دوره آموزشی غیر رسمی

معارف مهدوی، دین فطری و نظام سیاسی را در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ در مدرسه مجازی رمضانیه فرا بگیرید.


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی