امروز شنبه - 29 خرداد 1400

كارشناسي زبان انگليسي گرايش مطالعات اسلامي (ويژه طلاب خواهر)

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/03/21 - 10:42:00 متفرقه

متولی: خانواده برتر

برگزار کننده : موسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی