امروز شنبه - 05 بهمن 1398

شیوه های جذاب در ارائه مفاهیم قرآن و روایات

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/10/07 - 13:00:00 کارگاه آموزشی

استاد حق شناس **** برگزار نشد ******


متولی: اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -