امروز یکشنبه - 03 بهمن 1400

روحانیت و کنشگری اجتماعی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/10/07 - 20:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

دوره تخصصی روحانیت و کنشگری اجتماعی 

توضیحات:

1) موضوعات:

کنشگری مجازی روحانیت

لباس روحانیت

چالش های امر جنسی در کنشگری روحانیت

منزلت اجتماعی روحانیت

چالش های اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت

معنویت روحانیت

ارائه موثر

ارتباط موثر 

 سواد اخلاقی

هویت روحانیت

2) اساتید:

دکتر مظلومی زاده دکتر بوسلیکی
دکتر مخدوم دکتر نجفی
دکتر بیاتی دکتر ایمانی
دکتر همایون فر دکتر حاجیانی
دکتر اسلامی تنها دکتر جانباز


3) دوره به صورت مجازی(آنلاین) برگزار می گردد.

4) زمان برگزاری کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد.


اداره آموزش های کاربردی مبلغان


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی