امروز دوشنبه - 24 مرداد 1401

دوره پودمانی تربیت مشاوره و مراقبت معنوی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/06/06 - 08:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

دوره پودمانی تربیت مشاوره و مراقبت معنوی

ویژه دانش پژوهان مشاوره اسلامی

همراه با گواهی از دانشگاه باقر العلوم علیه السلام 

40 ساعت آموزشی

به کارگیری در کمپ اعتیاد
اولین جلسه توجیهی طرح، شنبه6شهریور ساعت8 صبح 
سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اصفهان

معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان 


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : معاونت فرهنگی تبلیغی