امروز دوشنبه - 24 مرداد 1401

دوره مقدماتی طرح منظومه فکری امامان انقلاب

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/06/13 - 08:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر


متولی: /اداره اعزام تخصصی تشکل های تبلیغی

برگزار کننده : گروه های آموزشی

مکان

خیابان نشاط - ابتدای خیابان فرشادی - سالن اهل البیت - بوشهر