امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

دوره مدیریت اعتیاد در خانواده

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/08/29 - 09:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

ثبت نام کنید.


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -