امروز یکشنبه - 03 تیر 1403

دوره مجازی مواجهه با آسیب های اجتماعی (وضعیت موجود،شیوه مداخله)

برگزار شده زمان برگزاری: 1403/02/19 - 07:00:00 متفرقه

هر عنوان در دو جلسه مجازی برگزار می شود.

هر جلسه 90 دقیقه می باشد.

جلسه در بستر<بیگ بلو باتن> برگزار می شود.

به کاملترین خلاصه جلسات،هدایای ویژه نقدی تعلق خواهد گرفت.
به کسانی که در 90 درصد جلسات شرکت کنند گواهی حضور تعلق می گیرد


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : معاونت فرهنگی تبلیغی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان - اصفهان- خ حافظ- چهار راه کرمانی- دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان