امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

دوره تدبر در قرآن

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/09/01 - 13:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

با توجه به ثبت نام شما در مدرسه پاییزه کاربردی، درس تدبر در قرآن لطفا در این جلسه ثبت نام فرمایید.


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -

ثبت نام