امروز دوشنبه - 23 تیر 1399

دوره تخصصی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره مذهبی (خانواده و نوجوان)

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/10/17 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

استاد تراشیون
17 الی 19 دی ماه ساعت 8 الی 16


متولی: اداره کل فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

جلسات زیر مجموعه: