امروز شنبه - 29 خرداد 1400

دوره آموزش مهارت تبلیغ دین در فضای مجازی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/01/21 - 17:00:00 کارگاه آموزشی

از تاریخ 21 الی 25 فروردین 1400


متولی: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه