امروز یکشنبه - 22 تیر 1399

دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 8

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/09/07 - 08:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

روز های پنج شنبه
شروع دوره 28 شهریور ماه
مدت دوره 56 ساعت
اعزام تخصصی به مدارس متوسطه اول


متولی: اداره کل فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -

جلسه پایه: دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 1 | 1398/06/28 - 08:00:00 - اداره کل فرهنگی تبلیغی
سایر جلسات مرتبط: