دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 8

شروع نشده زمان برگزاری: 1398/09/07 - 08:00:00 دوره آموزشی غیر رسمی

روز های پنج شنبه
شروع دوره 28 شهریور ماه
مدت دوره 56 ساعت
اعزام تخصصی به مدارس متوسطه اول

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان