امروز پنجشنبه - 14 فروردین 1399

دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 10

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/10/26 - 08:00:00 کارگاه آموزشی

سبک زندگی در قران استاد وحیدی ***** برگزار نشد *****


متولی: اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -

جلسه پایه: دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 1 | 1398/06/28 - 08:00:00 - اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی
سایر جلسات مرتبط: