امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

دوره آموزشی تدبر در قرآن

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/08/04 - 13:00:00 کارگاه آموزشی

1. دوره ویژه طلاب و مبلغان علوم دینی است.

2. دوره به صورت حضوری برگزار خواهد شد. (درصورت تغییر در شرایط بهداشتی دوره به صورت مجازی برگزار می شود.)

3. زمان برگزاری دوره روز های سه شنبه ساعت 13 الی 15 خواهد بود. (12 جلسه آموزشی)


متولی: معاونت فرهنگی تبلیغی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی