امروز دوشنبه - 23 تیر 1399

دوره آموزشی آشنایی و کار با سامانه ساتع(سامانه تخصیص عملیاتی)

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/10/23 - 14:00:00 کارگاه آموزشی

دوره آموزشی آشنایی و کار با سامانه ساتع(سامانه تخصیص عملیاتی) ویژه کارشناسان برنامه ریزی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان


متولی: /اداره امور منابع انسانی

برگزار کننده : اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی/اداره امور منابع انسانی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان - خیابان حافظ. ساختمان شماره 4 دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان