امروز یکشنبه - 03 تیر 1403

جریان شناسی و سواد رسانه

برگزار شده زمان برگزاری: 1403/03/10 - 08:30:00 کارگاه آموزشی

متولی: موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین

برگزار کننده : اداره فضای مجازی، هنر و رسانه