امروز دوشنبه - 11 مرداد 1400

ثبت نام اعزام تخصصی طرح تابستان

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/03/24 - 07:30:00 متفرقه

طرح اعزام تابستان

ویژه مبلغان تخصصی کودک و نوجوان (دارای پرونده تبلیغ تخصصی)


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : معاونت فرهنگی تبلیغی

جلسات زیر مجموعه: