امروز یکشنبه - 14 آذر 1400

هم اندیشی و نظرسنجی درباره نحوه شروع دوره تخصصی توانمندسازی مهارت مشاوره و راهنمایی اسلامی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/08/20 - 09:00:00 متفرقه

به منظور نحوه ادامه دوره ی توانمندسازی مهارت مشاوره و راهنمایی اسلامی جلسه ای با حضور جناب آقای شجاعی و قبول شدگان دوره ی عمومی از ساعت 9 الی 11 به میزان 2.5 ساعت آموزشی تشکیل و درباره نحوه ادامه دوره نظرسنجی شد .


متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی