امروز شنبه - 03 اسفند 1398

ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن جلسه پنجم

برگزار شده زمان برگزاری: 1398/07/29 - 08:00:00 نشست تخصصی

دوره تخصصی "ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن"
استاد همایون شفیعی
ویژه مبلغان تخصصی
زمان برگزاری:
دوشنبه ها (از 1 مهر)
ساعت 8 تا 11/30


متولی: اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی

برگزار کننده : اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی/اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

خیابان حافظ - دفتر مرکزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان -

جلسه پایه: ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن جلسه اول (نشست های کاربردی- توجیهی تبلیغ در مناسبتهای مختلف) | 1398/07/01 - 08:00:00 - اداره کل امور فرهنگی و تبلیغی
سایر جلسات مرتبط: