امروز دوشنبه - 24 مرداد 1401

آزمون دوره توانمندسازی مشاوره و راهنمایی اسلامی

برگزار شده زمان برگزاری: 1400/06/04 - 08:00:00 متفرقه

متولی: /اداره آموزش‌های کاربردی

برگزار کننده : اداره آموزش‌های کاربردی

مکان

چهارراه نقاشی - ابتدای خیابان فلسطین - کوچه شماره 14 - مجتمع آموزشهای کاربردی حوزه علمیه - اصفهان ، چهار راه فلسطین ، مدرسه مریم بیگم