جلسات، کارگاه ها و دوره ها

جلسه اداری در خصوص تبیین ارزشیابی و ارزیابی 1398/05/13 - 09:00:00 برگزار شده

جلسه اداری با موضوع تبیین ارزشیابی و ارزیابی سال 1397

جلسه درون سازمانی خصوصی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 جلسه دوم 1398/05/13 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه نقد تصوف 98 (داران) جلسه اول 1398/05/13 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 1398/05/12 - 08:00:00 برگزار شده

- شرکت در دوره برای تکمیل پرونده تبلیغی، الزامی است. 2- دوره مذکوز در سال 1398 تکرار نخواهد شد. 3- زمان دوره 12 تا 20 مرداد از ساعت 8 تا 12 صبح است. 4- شرکت در همه جلسات آموزشی الزامی و غیبت بیش از یک جلسه ( 2 ساعت ) به منزله انصراف از دوره می باشد. 5- شرکت در آزمون کتبی دوره الزامی است . ( تاریخ آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد )

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره نقد تصوف 98 (نوبت صبح) 1398/05/10 - 08:00:00 برگزار شده

دوره نقد تصوف استادمحسن مردانی پنجشنبه ۱۰ مرداد ساعت 8 صبح

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
نقش قصه در تربیت کودک و نوجوان 98 1398/05/10 - 07:00:00 برگزار شده

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
همایش گروه های تبلیغی نوین و شفاهی تابستان 98 1398/05/10 - 08:00:00 برگزار شده

همایش/سمینار مشاهده جزئیات
دوره نقد تصوف 98 (نوبت بعدازظهر) 1398/05/10 - 14:00:00 برگزار شده

دوره مقدماتی نقد تصوف با حضور استاد حجت الاسلام محسن مردانی -10 مرداد98 از ساعت 8 الی18 (6 جلسه 1/30...

دوره آموزشی رسمی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه هفتم 1398/05/09 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره تربیت نوجوان 98 جلسه دهم 1398/05/09 - 08:00:00 برگزار شده

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات