جلسات، کارگاه ها و دوره ها

کارگاه اخلاق تبلیغ ( اخلاق سیاسی ) 1398/06/04 - 08:00:00 برگزار شده

مهارت مواجهه با انتقادات و شبهات سیاسی استاد دکتر محسن نصری دوشنبه 4 شهریور ساعت 8 تا 12 مکان: خیابان حافظ - دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- سالن اجتماعات

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه اخلاق تبلیغ ( اخلاق کار تشکیلاتی ) 1398/06/03 - 08:00:00 برگزار شده

استاد دکتر سید علی اصغر علوی یکشنبه 3 شهریور ساعت 8 تا 12 مکان: خیابان حافظ - دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- سالن اجتماعات

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه اخلاق تبلیغ ( اخلاق در خانواده ) 1398/06/02 - 08:00:00 برگزار شده

اخلاق در خانواده با محوریت حدیث کسا استاد صغیرا شنبه 2 شهریور ساعت 8 تا 12 مکان: خیابان حافظ - دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- سالن اجتماعات

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
تبلیغ تخصصی خانواده (آموزش اعزام) 98 1398/05/26 - 08:00:00 برگزار شده

اعزام مبلغان تخصصی خانواده همراه با دوره آموزش تکمیلی ویژه دانش آموختگان دوره تربیت مربی خانواده. ****پذیرش مشروط به قبولی در مصاحبه***

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
مشاوره تخصصی خانواده (آموزش و اعزام) 98 1398/05/26 - 08:00:00 برگزار شده

اعزام مبلغان تخصصی مشاوره همراه با دوره آموزش تکمیلی ویژه دانش آموختگان سطح 3 مشاوره. ****پذیرش مشروط به قبولی در مصاحبه***

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
تبلیغ تخصصی مدیریت رسانه (آموزش و اعزام) 98 1398/05/26 - 08:00:00 برگزار شده

اعزام مبلغان تخصصی مدیریت رسانه همراه با دوره آموزش تکمیلی ویژه دانش آموختگان دوره تربیت مربی مدیریت رسانه. ****پذیرش مشروط به قبولی در مصاحبه***

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 جلسه هفتم 1398/05/20 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی بدو تبلیغ ( تمهیدیه ) 98 جلسه ششم 1398/05/19 - 08:00:00 برگزار شده

استاد مهدی دانشمند 19 و 20 مرداد ساعت 8:30 الی 12 صبح مکان جلسه متعاقبا اطلاع رسانی می شود

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
نقد عرفان های نوظهور 98 جلسه دوم 1398/05/17 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه نقد عرفان های نوظهور استاد عرب 16 و 17 مرداد

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه نهم 1398/05/16 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات