امروز شنبه - 03 مهر 1400

جلسات، نشست ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره قران و تربیت ۷ جلسه هشتم
1397/03/06 - 09:00:00

دوره قران و تربیت ۷ جلسه هشتم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت ۷ جلسه هفتم
1397/03/05 - 09:00:00

جلسه هفتم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت 7 جلسه ششم
1397/03/03 - 09:00:00

دوره قران و تربیت 7 جلسه ششم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت 7 جلسه پنجم
1397/03/02 - 09:00:00

دوره قران و تربیت 7 جلسه پنجم

متفرقه برگزار شده
کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه دوم
1397/02/24 - 14:30:00

کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه دوم

متفرقه برگزار شده
کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه اول
1397/02/23 - 14:30:00

کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه اول

متفرقه برگزار شده
گارگاه تقویت مهارتهای معنوی با محوریت دعا
1397/02/22 - 14:00:00

گارگاه تقویت مهارتهای معنوی با محوریت دعا

متفرقه برگزار شده
دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه یازدهم
1396/12/17 - 13:00:00

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه برگزار شده
دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه دهم
1396/12/16 - 13:00:00

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه برگزار شده
دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه نهم
1396/12/15 - 13:00:00

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه برگزار شده
حسن فانیدپور انواع تحلیل محتوا
1400/04/07

نام استاد دوره حسن فانیدپور سرفصل انواع تحلیل محتوا_فنون تحلیل محتوا_فرآیند تحلیل محتوا در متون_کدگ...

متفرقه ثبت نام مشاهده جزئیات

    آمار بازدید

  • بازدید صفحات امروز22
  • بازدیدکنندگان امروز10
  • بازدید صفحات دیروز7
  • بازدیدکنندگان دیروز6
  • بازدیدکنندگان هفته اخیر69
  • کل بازدیدها از آبان 98142648