جلسات، کارگاه ها و دوره ها

دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 2 1398/07/04 - 08:00:00 برگزار شده

روش دسته بندی آیات استاد زارعی ساعت 8 الی 18

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
نشست علمی تجربه های یک مشاور جلسه (استاد تراشیون) اول 1398/07/03 - 08:00:00 برگزار شده

استاد تراشیون 3و 6 مهر ماه ساعت 8 تا 11 سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره آموزش و اعزام تخصصی خانواده پاییر 98 1398/07/01 - 08:00:00 برگزار شده

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
دوره آموزش و اعزام تخصصی کودک و نوجوان (شگفتی های آفرینش) پاییز 98 1398/07/01 - 08:00:00 برگزار شده

شروع دوره هفته اول مهر ماه مدت دوره 40 ساعت اعزام تخصصی به مدارس متوسطه اول

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن جلسه اول 1398/07/01 - 08:00:00 برگزار شده

دوره تخصصی "ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن" استاد همایون شفیعی ویژه مبلغان تخصصی زمان برگزاری: دوشنبه ها (از 1 مهر) ساعت 8 تا 11/3012

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 1 1398/06/28 - 08:00:00 برگزار شده

آیات علمی قرآن کریم استاد رضایی ساعت 8 الی 13

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه دوازدهم 1398/06/10 - 17:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه یازدهم 1398/06/06 - 15:30:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
کارگاه اخلاق تبلیغ ( اخلاق امداد فرهنگی ) 1398/06/05 - 08:00:00 برگزار شده

مهارت ارتباط با آسیب دیدگان اجتماعی استاد دکتر مخدوم سه شنبه 5 شهریور ساعت 8 تا 12 مکان: خیابان حافظ - دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- سالن اجتماعات

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی ویراستاری و درست نویسی 98 جلسه دهم 1398/06/04 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات