جلسات، کارگاه ها و دوره ها

سمینارهای علمی ولایت فقیه- سمینار دوم 1396/11/05 - 08:00:00 برگزار شده

جلسه دوم سمینار پنج شنبه 5 بهمن ماه در سالن اهل البیت علیهم السلام برگزار می شود برنامه سمینار تار...

متفرقه مشاهده جزئیات
سرائر 1396/11/04 - 08:00:00 برگزار شده

نظر سنجی در ساعت ۱۵ تا ۱۵ ۱۵ انجام می شود

متفرقه مشاهده جزئیات
سمینارهای علمی ولایت فقیه 1396/10/27 - 08:00:00 برگزار شده

جلسه اول سمینار چهارشنبه ۲۷ دی ماه در سالن اهل البیت علیهم السلام برگزار می شود برنامه سمینار تاری...

متفرقه مشاهده جزئیات