جلسات، کارگاه ها و دوره ها

دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه چهارم 1396/12/09 - 13:00:00 برگزار شده

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه مشاهده جزئیات
دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه سوم 1396/12/08 - 13:00:00 برگزار شده

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه مشاهده جزئیات
دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه دوم 1396/12/07 - 13:00:00 برگزار شده

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه مشاهده جزئیات
دوره تمهیدیه تبلیغ جلسه اول 1396/12/06 - 13:00:00 برگزار شده

دوره تمهیدیه تبلیغ موضوعات درسی * فن خطابه و سخنوری * روش بیان احکام * قرائت نماز * اخلاق کاربری...

متفرقه مشاهده جزئیات
سمینارهای علمی ولایت فقیه- سمینار پنجم 1396/12/03 - 08:00:00 برگزار شده

جلسه پنجم سمینار پنج شنبه 3 اسفند ماه در سالن اهل البیت علیهم السلام برگزار می شود برنامه سمینار ت...

متفرقه مشاهده جزئیات
کارگاه های آموزشی فاطمیه- جلسه سوم 1396/11/26 - 08:00:00 برگزار شده

کارگاه های آموزشی ویژه اعزام ایام فاطیمه جلسه اول دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 13 30 الی 16 جلسه دوم س...

متفرقه مشاهده جزئیات
کارگاه های آموزشی فاطمیه- جلسه دوم 1396/11/24 - 13:00:00 برگزار شده

کارگاه های آموزشی ویژه اعزام ایام فاطیمه جلسه اول دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 13 30 الی 16 جلسه دوم س...

متفرقه مشاهده جزئیات
کارگاه های آموزشی فاطمیه- جلسه اول 1396/11/23 - 13:30:00 برگزار شده

کارگاه های آموزشی ویژه اعزام ایام فاطیمه جلسه اول دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 13 30 الی 16 جلسه دوم س...

متفرقه مشاهده جزئیات
سمینارهای علمی ولایت فقیه- سمینار چهارم 1396/11/19 - 08:00:00 برگزار شده

جلسه چهارم سمینار پنج شنبه 19 بهمن ماه در سالن اهل البیت علیهم السلام برگزار می شود برنامه سمینار...

متفرقه مشاهده جزئیات
سمینارهای علمی ولایت فقیه- سمینار سوم 1396/11/12 - 08:00:00 برگزار شده

جلسه سوم سمینار پنج شنبه 12 بهمن ماه در سالن اهل البیت علیهم السلام برگزار می شود برنامه سمینار تا...

متفرقه مشاهده جزئیات