امروز جمعه - 24 مرداد 1399

جلسات، نشست ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه گونه شناسی پرسشهای دینی
1397/03/13 - 08:00:00

کارگاه گونه شناسی پرسشهای دینی

متفرقه برگزار شده
کارگاه منطق پاسخگویی قران کریم
1397/03/09 - 08:00:00

کارگاه منطق پاسخگویی قران کریم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت ۷ جلسه دهم
1397/03/08 - 09:00:00

دوره قران و تربیت ۷ جلسه دهم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت ۷ جلسه نهم
1397/03/07 - 09:00:00

دوره قران و تربیت ۷ جلسه نهم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت ۷ جلسه هشتم
1397/03/06 - 09:00:00

دوره قران و تربیت ۷ جلسه هشتم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت ۷ جلسه هفتم
1397/03/05 - 09:00:00

جلسه هفتم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت 7 جلسه ششم
1397/03/03 - 09:00:00

دوره قران و تربیت 7 جلسه ششم

متفرقه برگزار شده
دوره قران و تربیت 7 جلسه پنجم
1397/03/02 - 09:00:00

دوره قران و تربیت 7 جلسه پنجم

متفرقه برگزار شده
کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه دوم
1397/02/24 - 14:30:00

کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه دوم

متفرقه برگزار شده
کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه اول
1397/02/23 - 14:30:00

کارگاه آموزشی سی آیه سی نکته جلسه اول

متفرقه برگزار شده

    آمار بازدید

  • بازدید صفحات امروز346
  • بازدیدکنندگان امروز136
  • بازدید صفحات دیروز1362
  • بازدیدکنندگان دیروز491
  • بازدیدکنندگان هفته اخیر1897
  • کل بازدیدها از آبان 9868680