جلسات، کارگاه ها و دوره ها

ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن جلسه چهارم 1398/07/22 - 08:00:00 برگزار شده

دوره تخصصی "ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن" استاد همایون شفیعی ویژه مبلغان تخصصی زمان برگزاری: دوشنبه ها (از 1 مهر) ساعت 8 تا 11/30

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره تخصصی نقد عرفانهای نوظهور جلسه 3 1398/07/18 - 08:00:00 برگزار شده

عرفان شرقی هندوئیسم و شیطان گرایی استاد حسین عرب ساعت 8 الی 18

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 4 1398/07/18 - 08:00:00 برگزار شده

قرآن و كودك استاد افشاري ساعت 8 الی 18

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات
دوره عمومی تربیت مربی خانواده جلسه سوم مشترک 1398/07/17 - 08:00:00 برگزار شده

مهارت جرات مندی: ( اصول جرات مندی،پیامدهای فقدان جرات مندی، تکنیک های جرات مندی،حقوق ومسئولیت های بین فردی) استاد عصمت پناه از ساعت 8 الی 17

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن جلسه سوم 1398/07/15 - 08:00:00 برگزار شده

دوره تخصصی "ارتباط موثر، ابزار تبلیغ در دنیای فرامدرن" استاد همایون شفیعی ویژه مبلغان تخصصی زمان برگزاری: دوشنبه ها (از 1 مهر) ساعت 8 تا 11/30

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
کارگاه آموزشی تبلیغی مبلغ اربعین(ماموریت های تبلیغی در میدان اربعین حسینی) 1398/07/15 - 15:00:00 برگزار شده

مستندات خود را در هر یک از شبکه های اجتماعی با هشتک های #تبلیغی_اربعینی #مبلغ_الاربعین Arbaeen_preacher# منتشر نمایید.

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره تخصصی نقد عرفانهای نوظهور جلسه 2 1398/07/11 - 08:00:00 برگزار شده

تفکر نو (قانون جذب، تجسم خلاق و ....) و جریانهای فرا روانشناسی استاد مظاهری سیف ساعت 8 الی 18

نشست تخصصی مشاهده جزئیات
دوره عمومی تربیت مربی خانواده جلسه دوم برادران 1398/07/11 - 08:00:00 برگزار شده

ضرورت یادگیری مهارتهای زندگی مهارتهای ارتباطی: (تعریف، عناصر ارتباط، اجزا ارتباط، مهارت گوش دادن، موانع ارتباط، سبک های ارتباط) استاد خاکشور از ساعت 8 الی 17

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره تخصصی نقد تصوف جلسه 2 1398/07/11 - 08:00:00 برگزار شده

ولایت در تصوف استاد موسوی از ساعت 8 الی 17

کارگاه آموزشی مشاهده جزئیات
دوره آموزشی زیبایی های قرآن کریم جلسه 3 1398/07/11 - 08:00:00 برگزار شده

آیات علمی قرآن کریم استاد رضایی ساعت 8 الی 18

دوره آموزشی غیر رسمی مشاهده جزئیات